pirmdiena, 2023. gada 12. jūnijs

Pīļu māja

Pīļu māja Siguldas pils kvartālā

🦆 🏠  Siguldas pils kvartāla dīķī varžu kora pavadījumā tika uzstādīta jaunā pīļu māja, kas tapa, pateicoties Laurenču sākumskolas 5.c klases audzēkņiem un pedagogiem – Zanei Gercānei-Norai un Santai Bērziņai.

👍 Būve tapa projektu nedēļas ietvaros. Apskatīt un pieņemt jauno pīļu māju bija ieradies arī Siguldas galvenais arhitekts Ivo Kalvelis, kas teica atzinīgus vārdus un deva ļoti pozitīvu vērtējumu par audzēkņu paveikto – skaisti un rūpīgi!

piektdiena, 2023. gada 26. maijs

Projekts "Tērē un taupi"

 Laurenču sākumskolas 5 klašu skolēni dabaszinību stundās izstrādāja projektu darbu "Tērē un taupi"

Skolēnu uzdevums bija uzskaitīt vienas nedēļas garumā savā mājsaimniecībā patērēto elektrību, noskaidrot, kādas elektroierīces visvairāk patērē elektrību un padomāt par taupīšanas iespējām. Otrajā nedēļā skolēniem bija jāievēro taupīšanas režīms un jāfiksē iegūtie dati. Noslēgumā skolēni salīdzināja divu nedēļu elektrības patēriņu, izdarīja secinājumus, sagatavoja prezentāciju un noprezentēja to klasē.

Skolēnu lielākais ieguvums bija prasme veikt pētījumu un analizēt situāciju ar reāliem skaitļiem savā mājsaimniecībā. Tas ļauj jau šobrīd pievērst skolēnu uzmanību liederīgam elektroenerģijas patēriņam.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ekoskolas #enerģija


ceturtdiena, 2023. gada 16. marts

Ekoskolu Ziemas forums Varmierā

 


Ekoskolu Ziemas forums 2023.

 

No 24.līdz 26.februārim Valmieras 2.vidusskolā norisinājās Ekoskolu Ziemas forums, kas pulcēja 230 jauniešu un pedagogu. Ekoskolu Ziemas forums ir izglītojošs un pieredzes apmaiņas pasākums, kur jaunieši un pedagogi piedalās ar vides aizsardzību un izglītību saistītās apmācībās un praktiskās nodarbībās. Liela uzmaniba tika pievērsta ar vidi saistītām tēmām- klimata pārmaiņas, aprites ekonomika, ilgtspējīga mobilitāte un pārtikas sistēma. Skolotājiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi vides izglītības īstenišanā un ar videi draudzīga dzīvesveida veicinošām aktivitātēm izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Laurenču sākumskolu pārstāvēja skolēnu padomes dalībnieki Rēzija Krauze 6.a klase, Kristers Ozols 5.a klase un dabaszinību skolotāja, ekopadomes koordinators Dace Purviņa.

Trīs dienu garumā skolēniem un skolotājiem bija iespēja izvēles kārtībā darboties izglītojošās apmācībās un praktiskās nodarbībās , hakatonos ar RTU Zinātnes un inovāciju centru. Jauniešiem bija iespēja radīt idejas  un tikties ar mentoriem, lai atrisinātu Valmieras novada pašvaldības, SIA ZAAO un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs izvirzītos izaicinājumus, kas saistīti ar mobilitāti, resursu patēriņu un pārtikas sistēmām. Skolēnu komandas piedalījās nakts trases izaicinājumā, kas lika sakopot spēkus, drosmi, gribu un komandas garu, lai pārvarētu dažādus sarežģītus šķēršļus. Ņometnes laikā ēdienkarte bija videi draudzīga ar samazinātu dzīvnieku izcelsmes produktu saturu.

Kristers domā, ka “Visinteresantākā nodarbība bija nodarbība par dārzu. Es piedalījos nodarbībās par pārtikas ķēdi un darbs ar kameru. Paralēli tam mēs risinājām hakatona uzdevumus par to, kā lai mēs panākam, lai cilvēki sava automobīļa vietā izvēlas dabai draudzīgāku pārvietošanās veidus. Visgrūtāk bija nakts trasītē. Mūsu skolā es vēlētos ieviest dārza kastes ne tikai 1.-3. klasēm, bet arī 4.-6.klasēm.”

Rēzija domā, ka “Bija ļoti jautri. Skolēnu komandas bija saliedētas un labi spratās savā starpā. Nodarbības bija interesantas un izglītojošas. Veidojot idejas prezentāciju ar grupu bija jautri un interesanti. Noteikti ieteiktu arī citiem piedalīties ekoskolu pasākumos.”

 

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

 

 #Ekoskolas # ZiemasForums #EZF2023

pirmdiena, 2023. gada 23. janvāris

Alternatīvie enerģijas veidi 5.klasēs

 

Janvāra mēnesī 5.klašu skolēni pētīja alternatīvos enerģijas veidus un to izmantošanas iespējas, kas sasaucas ar Laurenču sākumskolas Ekoskolu tēmu “Enerģija” šajā mācību gadā. Skolēni savās izveidotajās grupās meklēja informāciju par dažādiem enerģijas izmantošanas veidiem. Savu atlasīto informāciju apkopoja plakātos, kurus prezentēja savās klasēs. Izveidotos plakātus dabaszinību klasē varēs aplūkot visi skolēni.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#Ekoskola, #Enerģija

ceturtdiena, 2022. gada 3. novembris

Ekoskolu Rīcības dienas


 Rīcības dienas notiek no 7. novembra līdz 13. novembrim.

 Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību uz vides tēmām, konkrēti izceļot:

 •  klimata pārmaiņas,
 •  vides piesārņojumu,
 • bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.
piektdiena, 2022. gada 23. septembris

Ekoskolu tēma 2022./2023. mācību gadā Enerģija

 Izvērtējot šajā gadā vides novērtējumu un vispārējo situāciju valstī Ekopadome nolēma šajā gadā pievērst lielāku uzmanību tēmai 

ENERĢIJA

Ekoskolas mērķi

 • Pievērst skolēnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām.
 • Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu skolā ar vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem bez lielām izmaksām.
 • Parādīt skolēniem saistību starp enerģijas un finanšu taupīšanu.
 • Apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu, kur tas iespējams.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • uzzināt par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem;
 • uzzināt par enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un taupīšanu;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • izteikt priekšlikumus efektīvai enerģijas izmantošanai skolā;
 • uzstāties ar referātiem u. c. priekšlasījumiem par enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām dažādu auditoriju priekšā;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

trešdiena, 2022. gada 14. septembris

Ekoskolu apbalvošana 2022


 13.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotekas Ziedoņa zālē norisinājās Ekoskolu apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Laurenču sākumskolu šajā pasākumā pārstāvēja  Elza Pastore no 5.c klases, Jēkabs Kurmelis no 6.c un Dace Purviņa ekopadomes koordinatore. Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem prestižo starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tika uzsvērtas trīs videi nozīmīgas tēmas- klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums.  Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa “Mazas rīcības – liela ietekme” un UNESCO Latvijas Nacionālā Komiateja atklāja Lielāko Mācību stundu. 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Paldies visiem Laurenču sākumskolas skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu celā uz Zaļo karogu.

 

Sagatavoja Dace Purviņa

 

#Ekoskolas #ekoskoluceremonija22


Pīļu māja

Pīļu māja Siguldas pils kvartālā 🦆   🏠    Siguldas pils kvartāla dīķī varžu kora pavadījumā tika uzstādīta jaunā pīļu māja, kas tapa, pate...