piektdiena, 2022. gada 23. septembris

Ekoskolu tēma 2022./2023. mācību gadā Enerģija

 Izvērtējot šajā gadā vides novērtējumu un vispārējo situāciju valstī Ekopadome nolēma šajā gadā pievērst lielāku uzmanību tēmai 

ENERĢIJA

Ekoskolas mērķi

  • Pievērst skolēnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām.
  • Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu skolā ar vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem bez lielām izmaksām.
  • Parādīt skolēniem saistību starp enerģijas un finanšu taupīšanu.
  • Apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu, kur tas iespējams.

Mācību mērķi

Skolēni var:

  • uzzināt par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem;
  • uzzināt par enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un taupīšanu;
  • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • izteikt priekšlikumus efektīvai enerģijas izmantošanai skolā;
  • uzstāties ar referātiem u. c. priekšlasījumiem par enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām dažādu auditoriju priekšā;
  • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

trešdiena, 2022. gada 14. septembris

Ekoskolu apbalvošana 2022


 13.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotekas Ziedoņa zālē norisinājās Ekoskolu apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Laurenču sākumskolu šajā pasākumā pārstāvēja  Elza Pastore no 5.c klases, Jēkabs Kurmelis no 6.c un Dace Purviņa ekopadomes koordinatore. Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem prestižo starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tika uzsvērtas trīs videi nozīmīgas tēmas- klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums.  Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa “Mazas rīcības – liela ietekme” un UNESCO Latvijas Nacionālā Komiateja atklāja Lielāko Mācību stundu. 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Paldies visiem Laurenču sākumskolas skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu celā uz Zaļo karogu.

 

Sagatavoja Dace Purviņa

 

#Ekoskolas #ekoskoluceremonija22


Pīļu māja

Pīļu māja Siguldas pils kvartālā 🦆   🏠    Siguldas pils kvartāla dīķī varžu kora pavadījumā tika uzstādīta jaunā pīļu māja, kas tapa, pate...