piektdiena, 2022. gada 23. septembris

Ekoskolu tēma 2022./2023. mācību gadā Enerģija

 Izvērtējot šajā gadā vides novērtējumu un vispārējo situāciju valstī Ekopadome nolēma šajā gadā pievērst lielāku uzmanību tēmai 

ENERĢIJA

Ekoskolas mērķi

  • Pievērst skolēnu uzmanību dažādu enerģijas ražošanas veidu saistībai ar vides problēmām.
  • Samazināt nelietderīgu enerģijas patēriņu skolā ar vienkāršiem enerģijas taupīšanas pasākumiem bez lielām izmaksām.
  • Parādīt skolēniem saistību starp enerģijas un finanšu taupīšanu.
  • Apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu, kur tas iespējams.

Mācību mērķi

Skolēni var:

  • uzzināt par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem;
  • uzzināt par enerģijas iegūšanu, pārveidošanu un taupīšanu;
  • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • izteikt priekšlikumus efektīvai enerģijas izmantošanai skolā;
  • uzstāties ar referātiem u. c. priekšlasījumiem par enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām dažādu auditoriju priekšā;
  • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Pīļu māja

Pīļu māja Siguldas pils kvartālā 🦆   🏠    Siguldas pils kvartāla dīķī varžu kora pavadījumā tika uzstādīta jaunā pīļu māja, kas tapa, pate...